top of page

Bindingsværkshåndværkere

 • Papir om ‘Bindingsværks-håndværker’

 • Afholdte kurser for ‘bindingsværks-håndværkere’

 • Nye planlagte kurser for ‘bindingsværks-håndværkere’

 
Introduktion

Bindingsværkshuse skal ses som en helhed. Derfor skal ét af ’Netværk for Bindingsværks’ formål være at udvikle og uddanne håndværkere og arkitekter til et helt nyt ’fag’: Bindingsværks-håndværker, der både skal kunne udføre tømrerarbejdet, sørge for korrekt opskåret tømmer, murerarbejde og malerarbejdet med korrekte materialer. Eller at disse ekspertiser findes hos flere folk i samme firma, eller at man samarbejder fast med folk fra andre fag, der arbejder efter de samme principper.

 

Dette sikrer at istandsættelsen sker som en helhed, også hvis der ikke er involveret en arkitekt, der kan varetage denne helhed. Det følgende skal derfor ses som en STANDARD for en Bindingsværks-Håndværker (Tømrer, murer, maler, billedskærer, savværket) ud fra en samlet helhed for husets bindingsværk. Denne skal husejerne kunne henvise til, før de entreer med deres håndværkere.

 

MÅL og PRINCIPPER
for istandsættelse og ombygning af eksisterende bygninger:

 1. Alle indgreb, små eller store, på eller omkring eksisterende bygninger eller byområder skal bygge på en metodisk, historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning

 2. Bevar så meget som muligt af de originale materialer, elementer og strukturer ved at reparere frem for at skifte ud – også så slid og patina kan bibeholdes.

 3. Benyt konsekvent de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, som ældre bygninger og byområder er opført med.

 4. Nye materialer og elementer i eksisterende bygninger skal respektere og harmonere med de eksisterende materialer, strukturer og omgivelser. Samt den lokale byggeskik.

 5. Skab eller genskab stedets/bygningens arkitektoniske helhed – både samlet og i detaljen. Ikke mindst gennem enkelhed, ægthed og historisk autenticitet.

 

De syv dødssynder ved restaurering og vedligeholdelse af bindingsværk

 1. Cement,

 2. Plastikmaling,

 3. Trykimprægneret træ og ’Træbeskyttelse’

 4. Stenkulstjære

 5. Tætte’ dampspærrer af plastikfolie,

 6. Gummifugemasser

 7. Sømbeslag og selvskærende skruer

Standard for tømrerarbejde

Tilstandsvurdering samt reparation af træ og tømmer
Systematiseret tilstandsvurdering
Graduering af råd og svamp m.v.(TEGNING)
Afstivning og fritlægning – evt. adskillelse.
Graduerede og systematiserede reparationsmetoder:

 • Konsolidering af blødt og rådskadet træ. Tætning af revner med tjærekit mm. (TEGNING)

 • Udlusninger og påskarringer – træ med træ (TEGNING)

 • Større udskiftninger med nyt træ – efter tilstandsvurdering

Nyt træ: Spejlskåret/kvartskåret tømmer – uden forekomst af træets marv (TEGNING)
Traditionelle danske samlinger og detaljer
De klassiske træsamlinger: Blad-, kam-, og tapsamlinger (TEGNING)
Forskudt anboring ved tapsamlinger (TEGNING)
Geisfuss i tømmerets sider, men minus fodtømmer, ved udmuret bdv. (TEGNING)
Nye træsamlinger ved fodrem m.v. samt ved påskarringer (TEGNING)

 

Vinduer og døre
Fuger ved vinduer og døre m.v. skal være mørtelfuger tætning med tjæret værk. (TEGNING)

 

Fundamenter
Ikke tagpap under fodremmen. Runde granitsten eller birkebark (TEGNING)

 

Efterisolering af bindingsværk
Efterisolering kun under vinduesbrystningen ved lange vinduesvægge (TEGNING)
To metoder uden plastikdampspærrer: (TEGNING)

 • Ventileret hulrum, fugttransporterende isolering (se oversigt) plus fugtbuffer, plus limfarve. Ingen mineraluld.

 • Lerpuds, kappilaraktiv porebetonplade, lerpuds, limfarve

Efterisolering mod terræn og af gulv samt tagværket.
Flere metoder (TEGNING)

 

Standard for murerarbejde

Reparation og/eller nyopmuring af murede tavl
Udtagning og rensning af mursten i eksisterende murede tavl (registrering af eksisterende forhold)
5 typer historiske tavl i bindingsværk: (TEGNING)
Lerklining, ubrændte lersten (adope), mursten + puds, upudsede mursten, natursten (kridtsten, granitsten eller andet)
Ved mønstermurværk – opmåling/registrering før nedtagning.

 

Overpudsede bindingsværkshuse
Afhugning af puds og rensning af tømmer og tavl

 

Udmuring
Udmuring af tavl med genbrugssten eller nye mursten – fuger, kanter, mørtel
Luftkalkmørtel til udmuring af tavl. Aldrig hydraulisk kalkmørtel eller KC-mørtel (portland cement)

 

Pudsning
Pudsning af tavl med luftkalkmørtel – kun på udsatte steder evt. med hydraulisk kalkmørtel

 • Skrå fas op mod og ind under bindingsværket (TEGNING)

 • Tætning af revner mellem tavl og tømmer (TEGNING)

 

Standard for malerarbejde

Afrensning
Bedømmelse af den eksisterende overfladebehandling
Afrensning af plastikmaling på tømmer og murede tavl
Afrensning af stenkulstjære på tømmer

Overfladebehandling generelt
Landbindingsværkshusenes egnsfarver (TEGNING)
Landbindingsværkshusenes egnsdetaljer (Lyø, )

Overfladebehandling af tømmer
Trætjærefarve (sort, rødokker, oxydrød, kormoxydgrøn)
Linoliemaling (Sort, rødokker, oxydrød, kormoxydgrøn)
Kalkkaseinfarve (Hvid, rødokker, oxydrød, kormoxydgrøn)
Udførelse af hvidt eller lys okkergul ’overkalkning’ af tømmer med kalkkaseinfarve.
NB.: Ingen stenkulstjære, plastikmaling eller vandige olieemulsionsmalinger)

 

Overfladebehandling af murede tavl
Hvidtekalk
Kalkfarver (guldokker, rødokker) (Al fresco og al secco kalkfarver)
(NB.: Ingen plastikmaling eller vandige olieemulsionsmalinger)

 

Overfladebehandling af sokkel og syldsten
Kalkfarve med kønrøg (kold grå)
Sort trætjærefarve (ingen stenkulstjære)

 

Standard for husejer-arbejde

 

Terræn og belægning
Rydning af terrænet rundt om bindingsværket for træer, buske m.v.
Sænkning af terrænet til 30 cm under underkant fodrem (om muligt)
Fjernelse af alle betonfliser, asfalt, støbt beton m.v. i en afstand af 80 cm fra bindingsværksvæggen
Lægning af en pigstenskant i bredde med tagskægget med fald væk fra huset

 

Vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse (SKEMA)
Tætning af revner
Murtavlene
Fjern cement og plastikmaling – og kalk tavl og tømmer i stedet

 

Forebyggende vedligeholdelse (SKEMA: vedligeholdelsesprogram)
Lukning af revner
Vandlommer eller for tæt overfladebehandling
Stabilisering af evt. “bløde” områder i træet
Murtavlene
Overfladebehandling af bindingsværkstømmeret.

bottom of page