top of page

Bæredygtig byggeskik på Ærø

Som en naturlig forlængelsen af at Netværk for Bindingsværk og Søren Vadstrup lancerer 5 teser om bæredygtigt byggeskik, har vi forsøgt at opstille en model for et dagsprogram som skal samle husejere, arkitekter, håndværkere m.fl, hvor deltagere guides igennem de vigtige tanker og den viden, som indgår i bæredygtigt bygningsbevaring og bæredygtigt byggeskik.

 

Du kan her læse videre om ’De 5 Teser

 

Netværk for Bindingsværk søgte derfor støtte fra SAMLINGSKRAFT.DK til afholdelse af et pilotprojekt i Ærøskøbing den 27.5.2023 under titlen bæredygtigt Byggeskik på Ærø.

Lørdag, den 27. maj fik borgere, husejere (Både fastboende og fritidshusejere), håndværkere, museumsfolk og andet godtfolk i Ærøskøbing, mulighed for at deltage i et arrangement for dansk bygningskultur på Ærø. Vi ville invitere til den gode historie om håndværk og bindingsværk; fortalt ikke kun af os fagfolk fra Netværk for Bindingsværk men også lokale folk som kan bidrage med deres egen oplevelse eller historie fra de smukke huse i og omkring Ærøskøbing.

 

Deltagere og arrangører mødtes på torvet i Ærøskøbing kl. 9. Herefter bevægede vi os ud til 5 ”stationer” i byen, hvor vi besøgte husejere som præsenterede deres huse og husenes problemstillinger. En gruppe fagfolk besvarede spørgsmål om bæredygtig byggeskik. Efter frokost, var der diskussion og workshop på Torvet, med biobaserede og bæredygtige byggematerialer, vinduesrenovering, gennemgang af bindinsgværk og samlinger samt eksempler på isolering til vinduer. Sidst på dagen inviteredes deltagerne på en bustur som via et museumshus i Marstal bragte deltagerne rundt på Ærø til spændende bindingsværksgårde og forhåbentligt flere gode historier.

 

Som eksperter deltog bl.a:

 

- Tømmeren som har lavet bindingsværk på Sydfyn og Ærø. Dennis Christensen HH Bindinsgværk

- Vinduesmanden der vejleder fortæller om renovering og forsatsvinduer. Thomas Nordahl Optoglas

- Arkitekt og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole Søren Vadstrup rådgiver bl.a. om efterisolering og energiforbedring. Samt om husenes farver og farvesætning. Forfatter til Huse Med Sjæl og Landhuset

- Arkitekt Per Godtfredsen, Helsingør, rådgiver om mørtel og murværk

- Søren Hossy. Formand for Netværk for Bindingsværk, Rådgiver.

- Havnens Hænder ved Mikkel Damgaard Nielsen som er et byggemarked med bæredygtige biobaserede byggematerialer.

 

Arrangementet var en kæmpe succes og vi vil derfor forsøge at gennemføre tilsvarende program rundt i flere danske og nordiske byer.

270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_0725.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_2310.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_0365.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_2357.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_3136.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_0856.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_2230.jpg
270523 By og Land_Samlingskraft_Ærø_Bindingsværk_3879.jpg
bottom of page